اعتبار خرید تضمینی چای در لایحه بودجه ۱۴۰۱

22 , دسامبر , 2021

سال ۱۴۰۰ : ردیف اعتباری خرید تضمینی چای ۲۰۰۰ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) بود

سال ۱۴۰۱: ردیف اعتباری خرید تضمینی چای ۳۰۰۰ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیارد تومان) خواهد بود.

هیچ نظری برای “ اعتبار خرید تضمینی چای در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ” ارسال نشده است.

نظر بدهید