افزایش ۲۲درصدی برداشت برگ سبز چای درلنگرود

۴ , آبان , ۱۳۹۸

رئیس اداره چای شهرستان لنگرود ازافزایش ۲۲ درصدی برداشت برگ سبزچای درسالجاری نسبت به سال گدشته خبرداد.
علی عسکری درگفتگویی افزود:درسالجاری مقدار ۲۶۸۰۰تن برگ سبز چای بصورت خریدتضمینی به ارزش ۷۲۰ میلیارد ریال خریداری شده است که ازاین میزان برگ سبز خریداری شده مقدار ۴۶درصددرجه یک و۵۶ درصددرجه دو می باشد.
وی گفت:تاکنون ۵۹۰ میلیارد ریال معادل ۸۱ درصد ازکل مطالبات چایکاران لنگرودی بابت خریدتضمینی برگ سبز چای به حساب آنها پرداخت گردیده است.
رئیس اداره چای لنگرود خاطرنشان کرد:تعداد۳۲ واحدچایسازی دراین شهرستان ازاین میزان برگ سبز خریداری شده حدود۶ هزارتن چای خشک تولیدکنند.
گفتنی است :شهرستان لنگرود باسطح زیرکشت ۴ هزار هکتارباغ چای ودارابودن ۹ هزارنفر کشاورز چایکار وهمچنین ۳۲ واحدچایسازی یکی از قطب های تولید چای درکشور است.
@iranteabourse

هیچ نظری برای “ افزایش ۲۲درصدی برداشت برگ سبز چای درلنگرود ” ارسال نشده است.

نظر بدهید