افزایش ۸ درصدی خریدبرگ سبز چای درسیاهکل

۴ , آبان , ۱۳۹۸

رئیس اداره چای شهرستان سیاهکل ازافزایش ۸ درصدی برداشت سبز چای درشهرستان سیاهکل خبرداد.
مقصودحسینی درگفتگویی افزود:درسالجاری مقدار۵۸۹۸۱۲۹ کیلوگرم برگ سبز چای بصورت تضمینی به ارزش ۱۵۸۸۲۸۵۱۵۱۵۴ریال ازچایکاران سیاهکلی خریداری گردیده است.
وی گفت :ازاین میزان برگ سبز خریداری چیزی معادل ۴۳/۷۳درصددرجه یک و۵۶/۲۷درصد درجه دومی باشد.
رئیس اداره چای سیاهکل خاطر نشان کرد :تعداد۶ واحدچایسازی درسیاهکل ازاین میزان برگ سبز خریداری شده مقدار ۱۱۵۶تن چای خشک تولید نمودند.
گفتنی است شهرستان سیاهکل با داشتن ۲۲۰۰ کشاورزچایکار وسطحی معادل حدود ۱۶۰۰ هکتار باغ چای را داراست.
@iranteabourse

هیچ نظری برای “ افزایش ۸ درصدی خریدبرگ سبز چای درسیاهکل ” ارسال نشده است.

نظر بدهید