افسانه کشف چای در جهان

۲۸ , شهریور , ۱۳۹۸

تحقیقات نشان می‌دهد که بوته چای را در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در چین می‌شناختند. گیاه چای به حالت وحشی در شمال هند در ناحیه‌ای به نام آسام و مناطقی مانند تونکین و لائوس نیز می‌روئید.

بر اساس افسانه‌ای قدیمی، هنگامی که به طور تصادفی مقداری از برگ چای در ظرف آب جوش امپراتور چین ریخت، کشف شد.هزاروشش‌صد سال پس از میلاد، چای در میان مستعمرات اروپا و آمریکا متدوال شد. در سال هزارونهصدوچهار و در بحبوحه جنگ جهانی دوم چای یخی به وجود آمد و چهار سال بعد «توماس سالیوان» از نیویورک، فرهنگ استفاده از چای کیسه‌ای را ابداع کرد.
در حدود سال هشت‌صد پیش از میلاد، شخصی به نام «لویو» نخستین کتاب را در مورد چای نوشت و موفق شد پس از مدتی روش‌های متفاوتی از زراعت و تولید چای را در چین باستان تدوین کند و به همین دلیل توسط امپراتور وقت تشویق شد.
در کشور ژاپن بذر چای نخستین بار توسط یک راهب بودایی به نام «نیمس» و به منظور گسترش مذهب بودایی به این کشور وارد شد. این مسئله باعث شد تا چای با بوداییان ژاپن در ارتباط باشد. ولی پس از مدتی بسیاری از مردم عادی به خاطر ایجاد حس تازگی پس از نوشیدن چای، به مصرف آن روی آوردند/نوش آنلاین

هیچ نظری برای “ افسانه کشف چای در جهان ” ارسال نشده است.

نظر بدهید