اینفوگراف صادرات چای ایران در سال ۱۳۹۷

۱۰ , اردیبهشت , ۱۳۹۸

برپایه یک روایت آماری کشورهای هند، ترکمنستان و عراق مهمترین مقاصد صادرات چای ایرانی در سال ۱۳۹۷ بودند و میزان صادرات این محصول در این سال ۱۱٫۴درصد افزایش داشته است.

تحلیل صادرات سال ۹۷ نسبت به سال گذشته:

  • مجموع صادرات چای در سال ۱۳۹۷، به لحاظ وزنی معادل ۱۶۳۲۶۶۸۵ کیلوگرم (حدود ۱۶/۳ هزار تُن) است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که معادل ۱۴۶۵۸۳۱۲کیلوگرم (حدود ۱۴/۶ هزار تُن) حدود ۱۱/۴ درصد افزایش یافته است.
  • مجموع صادرات چای در سال ۱۳۹۷ به لحاظ ارزش دلاری معادل ۱۹۸۴۷۵۰۳ دلار (حدود ۱۹/۸ میلیون دلار) است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که معادل۱۹۳۹۲۴۳۱ دلار (حدود ۱۹/۴ میلیون دلار) حدود ۲/۳ درصد افزایش یافته است.
  • صادرات اسفند ماه ۱۳۹۷ با مقدار ۱۳۵۳۶۵۲ کیلوگرم نسبت به صادرات اسفند ماه سال ۱۳۹۶ با مقدار ۲۸۱۶۸۱۹ کیلوگرم حدود ۵۱/۹ درصد کاهش یافته است.
  • ارزش صادرات اسفند ماه ۱۳۹۷ با مقدار ۱۳۳۹۸۴۲ دلار نسبت به صادرات اسفند ماه سال ۱۳۹۶ با مقدار ۳۰۰۳۴۶۰ دلار حدود ۵۵/۴ درصد کاهش یافته است.
  • متوسط ارزش دلاری به ازای یک کیلوگرم چای صادراتی (تعرفه­ های مصوب) در سال ۱۳۹۷ حدود ۱/۲۲ دلار است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که حدود ۱/۳۲ بود، تقریباً ۷/۶ درصد کاهشیافته است.
  • میزان صادرات چای حدود ۰/۰۱ درصد از کل صادرات وزنی کشور و ۰/۰۴۵ درصد از کل ارزش صادرات را در بر می­گیرد.

تهیه: مهران مهدی زاده

هیچ نظری برای “ اینفوگراف صادرات چای ایران در سال ۱۳۹۷ ” ارسال نشده است.

نظر بدهید