جلسه بررسی راهکارهای نوین در صنعت چای کشور با حضورجمعی از نخبگان جوان

۲۶ , آذر , ۱۳۹۶

 

جلسه ای با حضور جمعی از اعضای انجمن هایعلمی دانشگاهها، نخبگان و صاحب نظران جوان اجتماعی، اقتصادی، رئیس سازمان چای کشور، معاونین این سازمان ومدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای برگزار گردید.
در این جلسه که در محل سازمان چای برگزار شد، آقای روزبهان رییس سازمان چای کشور با تشریح وضعیت چای از گذشته تا امروز ضمن ترسیم فضای کنونی چای تهدیدها و فرصت های پیش روی چای را بیان کرده و خواستار ورود جوانان صاحب نظر و ارائه راهکارها در حوزه های مختلف این صنعت مهم شدند، ایشان با برشمردن فرصت های متعدد این صنعت جهت تولید ثروت، ایجاد اشتغال، جلوگیریاز خروج ارز و همچنین رونق فضای کسب کار از آمادگی سازمان چای برای بررسی ایده ها، پیشنهادها و راهکارهای جوانان خلاق و صاحب نظر خبر داد و گفت در این راستا ما از همه نظرات کاربردی صاحب نظران استقبال کرده و حتماً آنها را مورد بررسی جدی قرار خواهیم داد.
در ادامه مدعوین این جلسه نیز نظرات خود را در حوزه های مختلف بیان کردند که مورد استقبال مدیران سازمان قرار گرفت و خواستار استمرار این جلسات برای تعامل بیشتر نخبگان نسل جوان با سازمان چای کشور شدند.
در این جلسه مهندس طاهرزاده مدیرعامل صندوق حمایت از  توسعه صنعت چای کشور هم با بر برشمردن ویژگیهایمهم صنعت چای و استقبال از نظرات جوانان صاحب نظر از آمادگی این صندوق برای حمایت از ایده های نو در این صنعت خبر داد.

 

DSC07087DSC07089

DSC07084

 

 

هیچ نظری برای “ جلسه بررسی راهکارهای نوین در صنعت چای کشور با حضورجمعی از نخبگان جوان ” ارسال نشده است.

نظر بدهید