دیدار عضو هئیت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی و همچنین رئیس کمسیون تخصصی چای و ، عضو مجمع عالی واردات و صادرات و مدیر اجرایی سندیکای چای شمال با ریاست سازمان چای کشور

۳۰ , دی , ۱۳۹۶

 

جلسه ای با حضور رئیس سازمان چای کشور و معاون بازاریابی و تنظیم بازار با عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران موادغذایی و رئیس کمیسیون تخصصی چای، عضو مجمع عالی واردات و صادرات و مدیر اجرایی سندیکای چای شمال، جهت بررسی شرایط مناسب برای عرضه تولیدات داخلی چای در کشور، توزیع و صادرات آن با ایجاد شرکت هایی در قالب یک زنجیره و بررسی مشکلات بازرگانی چای در محل سازمان چای کشور برگزار شد.

در این جلسه ریاست سازمان چای کشور با توجه به ظرفیت بالای چای داخلی و ویژگیهای مثبت آن و اقبال بوجود آمده در نزد مصرف کنندگان داخلی، آمادگی سازمان چای کشور را در خصوص حمایت از زنجیره چای در راستای برنامه های حمایتی وزارت جهادکشاورزی اعلام نمودند و خواهان هماهنگی کامل بین عوامل و همچنین اجتناب از یکجانبه نگری در مراحل اجرای این اقدام مهم شدند.

در ادامه آقای بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای اهمیت تشکیل یک شرکت برای ذی نفعان این بخش را ضروری دانسته و اظهار امیدواری نمودند که با همکاری سندیکای کارخانجات چای شمال و اتحادیه تعاونی غنچه های طلائی چای شمال این مهم صورت پذیرد. در ادامه جلسه مدیر اجرائی سندیکای کارخانجات چای شمال نیز از مشکلات گذشته که در بازرگانی و فروش چای داخلی و همچنین جلساتی که در جهت تشکیل  این شرکت با کمیسیون تخصصی چای کشور وجود داشت سخن گفتند و اقدامات مثبتی که در این قالب می تواند انجام پذیرد را مطرح نمودند.

در خاتمه جلسه کلیه حضار با توجه به تجمیع چای های تولیدی داخلی توسط سندیکای کارخانجات چای شمال اظهار امیدواری نمودند که روند رو به رشد فعلی در جهت حمایت از تولیدات داخلی با ایجاد و تقویت زنجیره های فوق گسترش یابد.

DSC07324DSC07322DSC07323DSC07325DSC07326DSC07327

 

هیچ نظری برای “ دیدار عضو هئیت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی و همچنین رئیس کمسیون تخصصی چای و ، عضو مجمع عالی واردات و صادرات و مدیر اجرایی سندیکای چای شمال با ریاست سازمان چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید