رئیس اتحادیه تولیدکنندگان ،بازرگانان وصنایع بسته بندی چای کشور خبرداد:عرضه ، واردات و بسته بندی انواع چای خشک بدون هیچگونه افزودنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند

۶ , دی , ۱۳۹۶

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان ،بازرگانان وصنایع بسته بندی چای کشور خبرداد:باستناد نامه شماره  ٢۶٧/٢٩١۶/ص مورخه  ١٣٩۶/١٠/۶ معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده از این تاریخ به بعد عرضه ، واردات و بسته بندی انواع چای خشک بدون هیچگونه افزودنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.
حمیدرضا موثقی افزود:بدیهی است هیچیک از واحدهای فعال مجاز به دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده نمی باشند و قیمتهای مندرج برروی تمامی محصولات بایستی بدون احتساب ٩٪؜ ارزش افزوده درج گردند.

هیچ نظری برای “ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان ،بازرگانان وصنایع بسته بندی چای کشور خبرداد:عرضه ، واردات و بسته بندی انواع چای خشک بدون هیچگونه افزودنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند ” ارسال نشده است.

نظر بدهید