رئیس اداره چای تنکابن خبرداد:افزایش۵درصدی برگ سبزچای نسبت به سال گذشته در شهرستان تنکابن وعباس آباد

۵ , آبان , ۱۳۹۸

 

رئیس اداره چای شهرستان تنکابن گفت: ازابتدای اردیبهشت لغایت پایان بهره برداری سالجاری مقدار۳۳۱۲تن برگ در شهرستانهای تنکابن وعباس آباد بصورت تضمینی ازچایکاران منطقه خریداری شده است.
خسروسیاسرنژاد در گفتگویی افرود: این میزان برگ سبز خریداری شده ۴۸ درصددرجه یک و۵۲ درصددرجه دو بوده است.
وی خاطرنشان کرد:۷ واحدچایسازی ازاین میزان برگ سبز خریداری شده مقدار۷۴۵ تن چای خشک استحصال نمودند.
سیاسرنژاد افزود:کل بهای برگ سبز چای خریداری شده مبلغ ۹۰ میلیارد۸۲۶ میلیون ریال بوده که تاکنون۷۰ میلیاردو ۲۷۹میلیون ریال معادل ۸۰ درصد کل مطالبات به حساب چایکاران شهرستانهای تنکابن وعباس آباد پرداخت شده است.
گفتنی است :سطح زیر کشت فعال وغیر فعال ۱۰۰۰ هکتار و تعداد چایکار فعال ۱۵۰۰ نفردراین دوشهرستان می باشد.
@iranteabourse

هیچ نظری برای “ رئیس اداره چای تنکابن خبرداد:افزایش۵درصدی برگ سبزچای نسبت به سال گذشته در شهرستان تنکابن وعباس آباد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید