رییس اداره چای املش خبرداد:شهرستان املش مقام نخست تولیدچای کشوردرسالجاری

۸ , آبان , ۱۴۰۰

رییس اداره چای املش ازتولیدمقام نخست تولیدچای خشک سال زراعی جاری درشهرستان املش خبرداد.
حشمت الله قربانی در گفتگویی از خرید ۲۹۸۰۹۰۵۶ کیلوگرم برگ سبز چای بصورت خریدتضمینی به ارزش ۱۶۶۹۹۹۳۴۱۳۵۰۴ ریال خبرداد.
وی افزود:این میزان برگ سبز تضمینی خریداری شده مقدار ۱۲۸۲۲۸۶۴ کیلوگرم معادل۴۳ درصددرجه یک ومقدار ۱۶۹۸۶۱۹۲کیلوگرم معادل ۵۷ درصد درجه دو می باشد.
رییس اداره چای املش اظهارداشت:۳۵ واحد چایسازی شهرستان املش از این میزان برگ سبزچای تضمینی خریداری شده مقدار۶۷۰۷ تن چای خشک تولید کرده اند که از این رو شهرستان املش مقام نخست تولید چای خشک در سطح استانهای گیلان ومازندران را درسال زراعی جاری به خود اختصاص داد.
قربانی خاطرنشان کرد:تاکنون مبلغ ۱۵۱۷۵۶۷۴۳۷۶۰۱ ریال معادل ۹۱ درصد ازکل مطالبات چایکاران املشی بحساب آنها پرداخت گردیده است.
گفتنی است: درشهرستان املش ۸۴۳۸ چایکار وحدود ۴۸۵۰هکتارسطح زیرکشت قابل بهره برداری که از این رو مقام نخست تولید چای درکشوررا داراست .
@iranteabourse

هیچ نظری برای “ رییس اداره چای املش خبرداد:شهرستان املش مقام نخست تولیدچای کشوردرسالجاری ” ارسال نشده است.

نظر بدهید