رییس اداره چای املش خبرداد:شهرستان املش مقام نخست تولیدچای کشوردرسالجاری

۶ , آبان , ۱۳۹۸

رییس اداره چای املش ازتولیدمقام نخست  تولیدچای خشک سال زراعی جاری درشهرستان املش خبرداد.
حسین حسین پور در گفتگویی از خرید  ۲۸۰۳۸۵۳۵ کیلوگرم برگ سبز چای بصورت خریدتضمینی به ارزش ۷۴۵۸۲۸۵۸۸۰۸۴ ریال خبرداد.
وی افزود:این میزان برگ سبز تضمینی خریداری شده  مقدار ۱۱۶۷۰۲۸۷ کیلوگرم  معادل۴۲ درصددرجه یک ومقدار ۱۶۳۶۸۲۴۸کیلوگرم معادل ۵۸ درصد درجه دو می باشد که درمقایسه با خرید سال قبل ۱۷ درصدرشد داشته است.
رییس اداره چای املش اظهارداشت:۳۶ واحد چایسازی شهرستان املش از این میزان برگ سبزچای تضمینی خریداری شده مقدار۶۳۰۸ تن چای خشک تولید کرده اند که از این رو شهرستان املش مقام نخست تولید چای خشک در سطح استانهای گیلان ومازندران  را درسال زراعی جاری به  خود اختصاص داد.
حسین پور خاطرنشان کرد:تاکنون مبلغ ۶۲۱۵۴۷۵۹۲۸۸۴ ریال معادل ۸۲/۵ درصد ازکل مطالبات چایکاران املشی بحساب آنها پرداخت گردیده است.
گفتنی است: درشهرستان املش ۸۳۰۰ چایکار وحدود ۴۸۶۵هکتارسطح زیرکشت قابل بهره برداری ، مقام نخست تولید چای درکشوررا داراست .

هیچ نظری برای “ رییس اداره چای املش خبرداد:شهرستان املش مقام نخست تولیدچای کشوردرسالجاری ” ارسال نشده است.

نظر بدهید