رییس سازمان چای کشورخبرداد:درسالجاری  ۴۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان وصاحبان صنعت پرداخت شد

۲۵ , دی , ۱۳۹۸

رییس سازمان چای کشور از پرداخت مبلغ ۴۱۵ میلیاردریال تسهیلات کم بهره ازمحل اعتبارات بانک های توسعه وتعاون وقرض الحسنه مهر وهمچنین صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای در نیمه دوم امسال به کشاورزان چایکار وصاحبان صنعت خبرداد.
حبیب جهانساز افزود:درنیمه دوم امسال مبلغ ۱۵۵ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای به۸۵۰۰نفر وهمچنین مبلغ ۸۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات  به بانک های توسعه وتعاون وقرض الحسنه مهربه ۷۹۵ نفر با سود چهاردرصد به کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران پرداخت گردیده است .
وی گفت:ازابتدای نیمه دوم امسال مجموعا مبلغ ۲۳۷ میلیارد ریال تسیلات کم بهره  به ۹۲۹۵ نفر از چایکاران استانهای شمالی در سطحی معادل ۷۵۵۸ هکتارباغ چای  در زمینه های بهزراعی ،اصلاح احیای باغات چای،مکانیزاسیون وتجهیزات آبیاری تحت فشار پرداخت گردیده است.
رییس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد : همچنین در نیمه دوم امسال مجموعا مبلغ ۱۷۸ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۱۹ واحدچایسازی درسطح استانهای گیلان ومازندران باهدف خرید ماشین آلات چایسازی،تعمیر وبازسازی ماشین آلات،بهداشتی نمودن کارخانجات باسود۷ درصد به آنها پرداخت شده است.
وی گفت:این تسهیلات مبلغ۴۶ میلیارد ریال از محل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای به ۵۰ واحدچایسازی وهمچنین مبلغ۱۳۲ میلیاردریال به ۶۹ واحدچایسازی باسود۷درصد پرداخت گردیده است.
رییس سازمان چای کشورتاکیدکرد: آندسته ازکشاورزان چایکار ومدیران واحدهای چایسازی که تمایل به بهره مندی از این تسهیلات را داشته تا۱۵ اسفندماه سالجاری با مراجعه به ادارات وسازمان چای فرصت بهره مندی از این تسهیلات را دارند.

هیچ نظری برای “ رییس سازمان چای کشورخبرداد:درسالجاری  ۴۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان وصاحبان صنعت پرداخت شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید