سرپرست جدیداداره چای شهرستان املش معرفی شد

۳۱ , فروردین , ۱۴۰۰

طی مراسمی باحضور مهندس سازنده معاونت بهبودتولیدات چای، مهندس شفیعی رییس اداره حراست و مهندس مشتاق مسئول امور مجلس واستانهای سازمان چای کشور، آقای مهندس حشمت الله قربانی بعنوان سرپرست اداره چای شهرستان املش معرفی گردید وهمچنین با اهدا لوح تقدیر از زحمات مهندس حسین حسین پور رئیس پیشین اداره چای شهرستا ن املش تقدیروتشکرگردید.
گفتنی است: در حکمی ازسوی حبیب جهانساز رییس سازمان چای کشور ،مهندس حشمت الله قربانی بعنوان سرپرست اداره چای شهرستان املش منصوب گردید.
@iranteabourse

هیچ نظری برای “ سرپرست جدیداداره چای شهرستان املش معرفی شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید