فوری /قیمت تضمینی برگ سبزچای درسال ۹۷ اعلام شد

۸ , اردیبهشت , ۱۳۹۷

قیمت تضمینی برگ سبزچای درسال ۹۷ اعلام شد.درجه ی یک ۲۷۲۹۲ ریال/درجه ی دو۱۵۲۸۳ریال
قیمت تضمینی برگ سبزچای درسال ۹۷ اعلام شد
درجه ی یک ۲۷۲۹۲ ریال
درجه ی دو۱۵۲۸۳ریال
گفتنی است درسال ۹۶ قیمت تضمینی برگ سبز
درجه یک ۲۶۲۴۲ریال
درجه دو۱۴۶۹۵ریال
یارانه پرداختی دولت به ازای هر کیلوگرم برگ سبز مشخص شد
درجه یک۵۹درصد
درجه دو۵۶ درصد
با این حساب مبلغ سهم کارخانه داران چای  بابت خرید برگ سبز درجه یک۴۱درصد ودرجه دو۴۴درصدمی باشد

@iranteabourse

هیچ نظری برای “ فوری /قیمت تضمینی برگ سبزچای درسال ۹۷ اعلام شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید