مقایسه آماری واردات چای ایران در سال ۹۷+ اینفوگرافی

۹ , اردیبهشت , ۱۳۹۸

بر اساس تحلیل آماری میزان کل واردات چای ایران از ۱۰ کشور هدف در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۲۲۸۹ تن و ارزش کل واردات حدود ۲۹۲/۳ میلیون دلار بوده است.

، مجموع واردات چای ایران در سال ۱۳۹۷، به لحاظ وزنی معادل ۶۲۲۸۹۷۰۱ کیلوگرم (حدود ۶۲,۲۸۹ تُن) است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که معادل ۵۸۱۴۶۳۸۳ کیلوگرم (حدود ۵۸۱۴۶ تُن) حدود ۷/۱ درصد رشد کرده است.

مجموع واردات چای در سال ۱۳۹۷ به لحاظ ارزش دلاری نیز معادل ۲۹۲۳۵۷۳۹۷ دلار (حدود ۲۹۲/۳ میلیون دلار) است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که معادل ۲۸۲۶۹۰۵۱۰ دلار (حدود ۲۸۲/۲میلیون دلار) حدود ۳/۴ درصد افزایش یافته است.

واردات چای در اسفندماه ۱۳۹۷ با مقدار ۸۳۸۱۵۵۱ کیلوگرم نسبت به واردات اسفندماه سال ۱۳۹۶ با مقدار ۶۰۷۵۸۷۰ کیلوگرم حدود ۳۷/۹ درصد افزایش یافته است.

همچنین ارزش واردات اسفندماه ۱۳۹۷ با مقدار ۴۰۸۴۱۸۷۷ دلار نسبت به واردات اسفندماه سال ۱۳۹۶ با مقدار ۲۹۱۰۱۹۴۹ دلار حدود ۴۰/۳ درصد افزایش یافته است.

متوسط ارزش دلاری به ازای یک کیلوگرم چای وارداتی (تعرفه­‌های مصوب) در سال ۱۳۹۷ حدود ۴/۶۹ دلار است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که حدود ۴/۸۶ دلار بود، تقریباً ۳/۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

میزان واردات چای حدود ۲/.درصد از کل واردات وزنی کشور و ۶۸/. درصد از کل ارزش واردات را در بر می‌­گیرد.
تهیه وتنظیم:مهران مهدی زاده

هیچ نظری برای “ مقایسه آماری واردات چای ایران در سال ۹۷+ اینفوگرافی ” ارسال نشده است.

نظر بدهید