چند میلیارد تومان وام تا اسفند ۹۶ به چایکاران قابل پرداخت است؟

۱۴ , بهمن , ۱۳۹۶
پرداخت 167 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران

 

رییس سازمان چای می‌گوید تا کنون ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره با سود ۴ درصد به چایکاران گیلان و مازندران برای بهزراعی و نگه داری باغ های چای پرداخت شده است.

رییس سازمان چای کشور گفت : ۱۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شد که با این رقم ۸۷ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
محمدولی روزبهان افزود: با ۱۰ میلیارد تومان پرداخت شده تاکنون ۱۷۷  میلیارد تومان از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شده است.
وی همچنین گفت : از ابتدای امسال تا کنون ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره با سود ۴ درصد به چایکاران گیلان و مازندران برای بهزراعی و نگه داری باغ‌های چای پرداخت شده است.
رییس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای پرداخت به چایکاران آماده است گفت: چایکاران تا پایان اسفند فرصت دارند برای دریافت تسهیلات بهزراعی باغ‌های چای به اداره‌های چای شهرستان خود مراجعه کنند.

هیچ نظری برای “ چند میلیارد تومان وام تا اسفند ۹۶ به چایکاران قابل پرداخت است؟ ” ارسال نشده است.

نظر بدهید