کارخرید برگ سبزچای چین بهاره درمجتمع کشت وصنعت چای نوبرآغازشد

۳۱ , فروردین , ۱۴۰۰

 

صبح امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ کارخریدبرگ سبزچای چین بهاره در مجتمع کشت وصنعت چای نوبر در رانکوه شهرستان املش آغاز وعملا کارتولید چای خشک دراستانهای شمالی آغازگردید.
لازم به ذکر است: مجتمع کشت وصنعت چای نوبرامروز بصورت آزاد برگ‌ سبزچای را ازکشاورزان چایکارخریداری نموده وازروزچهارشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ خریدبرگ سبز چای را بصورت تضمینی انجام خواهدداد.
گفتنی است :شهرستان املش دارای بیش از۵هزارهکتارباغ چای ،حدود۹هزار کشاورزچایکار و۳۸واحدچایسازی می باشد که مقام نخست تولیدچای را درسطح کشور دارد.
@iranteabourse

هیچ نظری برای “ کارخرید برگ سبزچای چین بهاره درمجتمع کشت وصنعت چای نوبرآغازشد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید