کمیته فنی-راهبردی صنعت چای کشور تشکیل خواهد شد

۱۷ , مهر , ۱۳۹۸

به زودی کمیته فنی – راهبردی صنعت چای با حضور بخش دولتی و خصوصی مستقر در شمال کشور تشکیل خواهد شد.

روابط عمومی پژوهشکده چای خبر داده است که در جلسه روز شنبه ۱۳ مهرماه سال جاری بین سازمان های دولتی مرتبط با صنعت چای  موضوع تشکیل کیته فنی- راهبردی صنعت چای مصوب شده است.

در این جلسه که با حضور حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور، امیری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان چای، نقی پاداشت  رئیس پژوهشکده چای، سراجی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها پژوهشکده چای و میرحسینی مقدم مشاور فنی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور وبرخی دیکر از مسئولان دولتی حضور داشتند، مصوب شده است که در اسرع وقت کمیته فنی – راهبردی صنعت چای با ترکیب رئیس سازمان چای کشور، رئیس پژوهشکده چای، معاونین سازمان چای کشور، معاون پژوهشکده چای، مدیر برنامه‌ریزی و پشتیبانی پژوهشکده چای، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (همه افراد به عنوان اعضای حقوقی و ثابت کمیته) و اعضای مدعو از بخش‌های خصوصی تولید، فرآوری و بازرگانی چای (مثل سندیکای کارخانجات چایسازی شمال، اتحادیه‌های چایکاری و …) بسته به موضوعات جلسات  تشکیل  شود.

دبیرخانه این کمیته در حوزه ریاست سازمان چای کشور  خواهد بود و جلسات این کمیته به طور منظم حداقل یک یا دو بار در ماه تشکیل خواهد شد.

هیچ نظری برای “ کمیته فنی-راهبردی صنعت چای کشور تشکیل خواهد شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید