گزارش ۷ ماهه صادرات و واردات چای در سال ۱۳۹۹ و مقایسه تطبیقی با سال ۱۳۹۸

۲۱ , آبان , ۱۳۹۹

گزارش ۷ ماهه صادرات و واردات چای در سال ۱۳۹۹ و مقایسه تطبیقی با سال ۱۳۹۸

صادرات حدود ۵۴۷۰ تن به ارزش حدود ۵٫۶ میلیون دلار به ۲۳ کشور (متوسط ارزش یک کیلوگرم: حدود ۱٫۰۲ دلار)
واردات حدود ۳۲۶۰۰ تن به ارزش حدود ۱۶۲٫۶ میلیون دلار از ۹ کشور (متوسط ارزش یک کیلوگرم: حدود ۴٫۹۸ دلار)

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
تهیه و تنظیم: مهران مهدی زاده
@iranteabourse

هیچ نظری برای “ گزارش ۷ ماهه صادرات و واردات چای در سال ۱۳۹۹ و مقایسه تطبیقی با سال ۱۳۹۸ ” ارسال نشده است.

نظر بدهید