آغاز پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران

۲۶ , آبان , ۱۳۹۹

از یکشنبه ۲۵ آبانماه ۹۹ پرداخت تسهیلات جاری به ازاء هر هکتار ۳ میلیون تومان با اولویت خرید رئیس سازمان چای کشور از پرداخت تسهیلات جاری، سرمایه‌ای و مکانیزاسیون به چایکاران خبر داد.

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور، از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یک ساله با کارمزد ۴ درصد به چایکاران خبر داد و گفت: از امروز یکشنبه ۲۵ آبانماه ۹۹ پرداخت تسهیلات جاری به ازاء هر هکتار ۳ میلیون تومان با اولویت خرید کود و نهاده کشاورزی توسط صندوق حمایت از توسعه چای پرداخت می‌شود. این تسهیلات از بهاء خرید برگ سبز چایکاران در سال آینده کسر خواهد شد.

رئیس سازمان چای کشور درباره نحوه پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به چایکاران، خاطرنشان کرد: تسهیلات سرمایه ای ۴ درصد با باز پرداخت ۴ ساله نیز به چایکاران پرداخت می شود.

وی ایادآور شد: برای احیاء باغات چای، به ازای هر هکتار ۱۸ میلیون تومان، هرس کف‌بُر ۱۲ میلیون تومان و هرس کمرُبر ۸ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

جهانساز با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون در باغات چای، گفت: چایکاران برای مکانیزاسیون برابر فاکتور ارائه شده تسهیلات ۴ درصد با بازپرداخت ۴ ساله دریافت می‌کنند.

به گفته رئیس سازمان چای کشور، چایکاران برای دریافت این تسهیلات می‌توانند به ادارات چای شهرستان خود مراجعه و با تکمیل پرونده تسهیلات سرمایه در گردش را بلافاصله از طریق صندوق دریافت کنند.

وی تصریح کرد: تسهیلات سرمایه‌ای با معرفی به بانک‌های توسعه تعاون و بانک مهر ایران با بازپرداخت ۴ درصد انجام خواهد گرفت.

منبع: ایانا

هیچ نظری برای “ آغاز پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید